Narracja filozoficzna a koncepcje postwzrostowe


Abstrakt

Autor artykułu zastanawia się, czy istnieje jakaś narracja filozoficzna, która jest dopasowana do epoki antropocenu lub kapitalocenu. Stara się pokazać, że w kilku współczesnych nurtach filozoficznych widać zarysy takiej narracji, od teorii aktora-sieci po poststrukturalistyczny feminizm. Koncepcje postwzrostowe mogą być zaś mediatorem, który pomoże w spopularyzowaniu tych.


Słowa kluczowe

antydualizm; antropocen; teoria aktora-sieci; kapitalizm; postwzrost

Bińczyk E., Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Bloemmen M.,. Bobulescu R, Le N.T., Vitari C., Microeconomic Degrowth: The Case of Community Supported Agriculture, „Ecological Economics” 2015, t. 12, s. 110–115.

Chwałczyk F., Antropocen, kapitałocen – urban age, urbanocen? Czyli nie tylko „kto” oraz „jak”, ale i „gdzie”, „Kultura i Historia” 2018, nr 34, s. 90–121.

Felski R., Latour i literaturoznawstwo, przeł. T.S. Markiewka, „Teksty Drugie” 2021, nr 2, s. 204–213.

Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, przeł. M. Romanek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.

Haraway D., Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek, w: A. Gajewska (red.), Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.

Haraway D., Staying with the Trouble Making Kin in the Chthulucenes, Duke University Press, Durham – London 2016.

Hickel J., Mniej znaczy lepiej. O tym, jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat, przekł. J.P. Listwan, Karakter, Kraków 2021.

Judt T., Powojnie. Historia Europy po roku 1945, przeł. R. Bartołd, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.

Latour B., Down to Earth. Politics in the New Climatic Regime, tłum. z francuskiego C. Porter, Polity Press, Medford 2019.

Latour B., Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime, przeł. C. Porter, Polity Press, Medford 2017.

Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, UNIVERSITAS, Kraków 2010.

Marquard O., O nieodzowności nauk humanistycznych, w: idem, Apologia przypadkowości, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.

Monbiot G., How do we get out of this mess?, 9 września 2017, theguardian.com, https://www.theguardian.com/books/2017/sep/09/george-monbiot-how-de-we-get-out-of-this-mess.

Moore J. W., Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capitals, Verso, London – New York 2015.

Moore J. W., Wstęp: antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, w: J. W. Moore (red.), Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, przeł. K. Hoffmann, P. Szaj, W. Szwebs, Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu, Poznań 2021, s. 13–24.

Raworth K., Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku, przeł. A. Paszkowska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021.

Rorty R., Heidegger, Kundera, Dickens, przeł. M. Kwiek, w: A. Szahaj (red.) Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty’ego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1995, s. 79–100.

Rorty R., Pierwszeństwo filozofii wobec demokracji, w: idem, Obiektywność, relatywizm i prawda, przeł. J. Margański, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 261–291.

Rorty R., Wielkość, głębia i skończoność, w: idem, Filozofia jako polityka kulturalna, przeł. i przedm. poprzedził B. Baran, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2009.

Skrzypczyński R., Postwzrost, dewzrost, awzrost… Polska terminologia dla różnych wariantów przyszłości bez wzrostu, „Czas Kultury” 2020, nr 3, s. 7–13.

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-29


Markiewka, T. S. (2022). Narracja filozoficzna a koncepcje postwzrostowe. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 30, 17-31. https://doi.org/10.35757/CIV.2022.30.09

Tomasz S. Markiewka  markiewkatomasz@wp.pl
Instytut Filozofii UMK  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2580-311X

Dr, Instytut Filozofii UMK, autor m.in. książki Język neoliberalizmu. Filozofia, polityka i media (2017). Zajmuje się współczesną filozofią polityki i kultury, głównie krytyczną analizą kapitalizmu.