KiS to kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk nieprzerwanie od 1957 roku. Obecnie współwydawcami są Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. Czasopismo zapisało się w historii nauk społecznych w Polsce w dużej mierze za sprawą jego redaktorów naczelnych, przede wszystkim Józefa Chałasińskiego (1957–1959 i 1967-1989), Stefana Żółkiewskiego (1960-1966), Antoniny Kłoskowskiej (1983–2001) oraz Elżbiety Tarkowskiej (2001–2016).
Obecny zespół stara się kontynuować przez lata ukształtowany multidyscyplinarny profil tematyczny pisma. Publikujemy teoretyczne i empiryczne teksty z zakresu socjologii, antropologii, myśli społecznej, nauk o kulturze.

ISSN: 0023-5172 (Print) ISSN: 2300-195X (Online) DOI: 10.35757


 
 


  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ICI Journals Master List
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

h5Index
6

MNISW
20 (2019)