„Kultura i Społeczeństwo” to kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk nieprzerwanie od 1957 roku. Obecnie współwydawcami są Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. Czasopismo zapisało się w historii nauk społecznych w Polsce w dużej mierze za sprawą jego redaktorów naczelnych, wybitnych uczonych o renomie międzynarodowej, przede wszystkim Józefa Chałasińskiego (1957‐1959 i 1967‐1979), Stefana Żółkiewskiego (1960‐1966), Antoniny Kłoskowskiej (1983‐2001) oraz Elżbiety Tarkowskiej (2001‐2016). 
Obecny zespół redakcyjny stara się kontynuować przez lata ukształtowany multidyscyplinarny profil tematyczny pisma. Publikujemy teoretyczne i empiryczne artykuły z zakresu socjologii, antropologii społeczno-kulturowej, myśli społecznej, nauk o kulturze.

ISSN: 0023-5172 (Print) ISSN: 2300-195X (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

CfP: Nabór artykułów do numeru „Kłopotliwe dziedzictwo - konteksty, interpretacje, działania” przedłużony

2023-02-28

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do końca marca 2023. W związku z przedłużeniem terminu naboru tekstów, publikację numeru przewidujemy w 2024 roku.

Przedłużamy termin składania tekstów do numeru poświęconego wojnie w Ukrainie

2022-12-18

Redakcja „Kultury i Społeczeństwa” przedłuża termin składania tekstów do 31 stycznia 2023 r.

Zapraszamy autorów do udziału w numerze poświęconym tematom związanym z wojną, uchodźstwem i reakcjami społecznymi na nie oraz polityką społeczną, ludnościową, tożsamościową i pamięci prowadzoną zarówno przed 24 lutego 2022 r., jak i po tej dacie, przez państwa bezpośrednio zaangażowane w konflikt (Ukraina, Rosja, Białoruś), „przyfrontowe” (Polska, państwa bałtyckie, Mołdowa) oraz pozostałe państwa Europy.

Wyniki VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej

2022-10-21

Laureatką VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej została dr hab. Beata Szluz za książkę pt. "„Przez zamknięte okno ganku” Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografiach opiekunów rodzinnych”, opublikowaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2021 roku.

Przedłużamy nabór artykułów do numeru "Powojenne historie ludowe"

2022-05-04

Przypominamy, że czekamy na artykuły poświęcone powojennym historiom ludowym! Zapraszamy do składania tekstów do 31 maja 2022 r.

70 punktów za publikację w "Kulturze i Społeczeństwie"

2021-12-06

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki za publikację w "Kulturze i Społeczeństwie" przyznawanych jest 70 punktów. Zapraszamy Autorki i Autorów na łamy czasopisma!

Stały nabór tekstów

2021-05-13

Redakcja "Kultury i Społeczeństwa" uprzejmie przypomina, że kwartalnik prowadzi stały nabór oryginalnych tekstów i regularnie je publikuje. Od 2020 roku w zeszytach tematycznych obok tekstów poruszających określony temat przewodni publikujemy także artykuły i rozprawy nadsyłane przez autorów, a dotyczące innej problematyki.  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ICI Journals Master List
  • Crossref Meta Search
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

h5Index
6

MNISW
70 (2021)