„Kultura i Społeczeństwo” to kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk nieprzerwanie od 1957 roku. Obecnie współwydawcami są Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. Czasopismo zapisało się w historii nauk społecznych w Polsce w dużej mierze za sprawą jego redaktorów naczelnych, wybitnych uczonych o renomie międzynarodowej, przede wszystkim Józefa Chałasińskiego (1957‐1959 i 1967‐1979), Stefana Żółkiewskiego (1960‐1966), Antoniny Kłoskowskiej (1983‐2001) oraz Elżbiety Tarkowskiej (2001‐2016). 
Obecny zespół redakcyjny stara się kontynuować przez lata ukształtowany multidyscyplinarny profil tematyczny pisma. Publikujemy teoretyczne i empiryczne artykuły z zakresu socjologii, antropologii społeczno-kulturowej, myśli społecznej, nauk o kulturze.

ISSN: 0023-5172 (Print) ISSN: 2300-195X (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

CfP "Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej"

2023-09-18

W planowanym numerze „Kultury i Społeczeństwa” chcemy podjąć tematykę związaną z przemianami władzy symbolicznej i zmianami jej dysponentów.  Teksty prosimy składać do 15 stycznia 2024 r.  

Przypominamy o konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej!

2023-09-12

Na zgłoszenia czekamy do 22 września! Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2021 lub 2022 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej. Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego https://tiny.pl/cqxf6

Ruszyła VII Edycja Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2023-05-26

Zapraszamy do zgłaszania prac naukowych z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowanych w 2021 lub 2022 roku!

Prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat h.c. Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze

2023-05-22

Członek Zespołu Redakcyjnego "Kultury i Społeczeństwa", prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat honoris causa Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze - najwyższą godność w naszej akademickiej pracy. Wręczenie doktoratu nastąpi 28 czerwca 2023 w Halle. Podczas tej podniosłej uroczystość prof. Traba wygłosi wykłąd pt. "Sukcesja kulturowa. Dlaczego (nie) potrzebujemy niechcianego dziedzictwa kulturowego"?

W liście Dziekana, prof. Andreasa Pečara informującym prof. Roberta Trabę o nadaniu doktoratu honorowego czytamy:  "Wydział Humanistyczny I: Nauki społeczne i historyczne nauki o kulturze Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze decyzją Rady Wydziału, na wniosek Instytutu Historii, w dniu 19 kwietnia 2023 roku podjął decyzję o nadaniu Panu tytułu doktora honoris causa. Chciałbym pogratulować Panu w imieniu całego wydziału i złożyć moje szczere gratulacje. Honorujemy Pana za pracę nad metodologią i badaniami empirycznymi w zakresie transnarodowej historii wzajemnych oddziaływań [crossed history] oraz za osiągnięcia w krytycznym badaniu europejskich kultur i praktyk pamięci".

CfP: Nabór artykułów do numeru „Kłopotliwe dziedzictwo - konteksty, interpretacje, działania” przedłużony

2023-02-28

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do końca marca 2023. W związku z przedłużeniem terminu naboru tekstów, publikację numeru przewidujemy w 2024 roku.

Przedłużamy termin składania tekstów do numeru poświęconego wojnie w Ukrainie

2022-12-18

Redakcja „Kultury i Społeczeństwa” przedłuża termin składania tekstów do 31 stycznia 2023 r.

Zapraszamy autorów do udziału w numerze poświęconym tematom związanym z wojną, uchodźstwem i reakcjami społecznymi na nie oraz polityką społeczną, ludnościową, tożsamościową i pamięci prowadzoną zarówno przed 24 lutego 2022 r., jak i po tej dacie, przez państwa bezpośrednio zaangażowane w konflikt (Ukraina, Rosja, Białoruś), „przyfrontowe” (Polska, państwa bałtyckie, Mołdowa) oraz pozostałe państwa Europy.  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ICI Journals Master List
  • Crossref Meta Search
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

h5Index
6

MNISW
70 (2021)