Kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo" prowadzi stały nabór oryginalnych tekstów i regularnie je publikuje. Od 2020 roku w zeszytach tematycznych obok tekstów poruszających określony temat przewodni publikujemy także artykuły i rozprawy nadsyłane przez autorów, a dotyczące innej problematyki. Zgłoszenia tekstów przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem naszej strony.

CfP: Nabór artykułów do numeru „Kłopotliwe dziedzictwo - konteksty, interpretacje, działania”: 28.02.2023

2022-11-29

Dziękujemy za zainteresowanie naszym CfP "Kłopotliwe dziedzictwo"! Termin nadsyłania tekstów - koniec lutego (28.02.2023). Zapraszamy!

CfP: Nabór artykułów do numeru „Kłopotliwe dziedzictwo - konteksty, interpretacje, działania”

2022-11-18

Redakcja „Kultury i Społeczeństwa” zaprasza autorów do udziału w numerze poświęconym tematom związanym z dziedzictwem przeszłości dezawuowanej, kontestowanej i wywołującej napięcia społeczne (np. Macdonald 2009). Można je nazwać dziedzictwem kłopotliwym – dziedzictwem, które z jakichś powodów czy w pewnych kontekstach jest bądź staje się problematyczne i/lub niechciane.

Wyniki VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej

2022-10-21

Laureatką VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej została dr hab. Beata Szluz za książkę pt. "„Przez zamknięte okno ganku” Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografiach opiekunów rodzinnych”, opublikowaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2021 roku.

Nabór artykułów do numeru "Ukraina, Polska i Europa wobec wojny w 2022 r."

2022-09-30

Redakcja „Kultury i Społeczeństwa” zaprasza autorów do udziału w numerze poświęconym tematom związanym z wojną, uchodźstwem i reakcjami społecznymi na nie oraz polityką społeczną, ludnościową, tożsamościową i pamięci prowadzoną zarówno przed 24 lutego 2022 r., jak i po tej dacie, przez państwa bezpośrednio zaangażowane w konflikt (Ukraina, Rosja, Białoruś), „przyfrontowe” (Polska, państwa bałtyckie, Mołdowa) oraz pozostałe państwa Europy.

Przedłużamy nabór artykułów do numeru "Powojenne historie ludowe"

2022-05-04

Przypominamy, że czekamy na artykuły poświęcone powojennym historiom ludowym! Zapraszamy do składania tekstów do 31 maja 2022 r.

70 punktów za publikację w "Kulturze i Społeczeństwie"

2021-12-06

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki za publikację w "Kulturze i Społeczeństwie" przyznawanych jest 70 punktów. Zapraszamy Autorki i Autorów na łamy czasopisma!

Stały nabór tekstów

2021-05-13

Redakcja "Kultury i Społeczeństwa" uprzejmie przypomina, że kwartalnik prowadzi stały nabór oryginalnych tekstów i regularnie je publikuje. Od 2020 roku w zeszytach tematycznych obok tekstów poruszających określony temat przewodni publikujemy także artykuły i rozprawy nadsyłane przez autorów, a dotyczące innej problematyki.

40 punktów za publikacje w "Kulturze i Społeczeństwie"

2021-02-11

Miło nam poinformować, że zgodnie z nowym, rozszerzonym wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 roku czasopismo "Kultura i Społeczeństwo" uzyskało 40 punktów.