Kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo" prowadzi stały nabór oryginalnych tekstów i regularnie je publikuje. Od 2020 roku w zeszytach tematycznych obok tekstów poruszających określony temat przewodni publikujemy także artykuły i rozprawy nadsyłane przez autorów, a dotyczące innej problematyki. Zgłoszenia tekstów przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem naszej strony.

CfP "Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej"

2023-09-18

W planowanym numerze „Kultury i Społeczeństwa” chcemy podjąć tematykę związaną z przemianami władzy symbolicznej i zmianami jej dysponentów.  Teksty prosimy składać do 15 stycznia 2024 r.  

Przypominamy o konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej!

2023-09-12

Na zgłoszenia czekamy do 22 września! Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2021 lub 2022 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej. Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego https://tiny.pl/cqxf6

Ruszyła VII Edycja Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2023-05-26

Zapraszamy do zgłaszania prac naukowych z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowanych w 2021 lub 2022 roku!

Prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat h.c. Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze

2023-05-22

Członek Zespołu Redakcyjnego "Kultury i Społeczeństwa", prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat honoris causa Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze - najwyższą godność w naszej akademickiej pracy. Wręczenie doktoratu nastąpi 28 czerwca 2023 w Halle. Podczas tej podniosłej uroczystość prof. Traba wygłosi wykłąd pt. "Sukcesja kulturowa. Dlaczego (nie) potrzebujemy niechcianego dziedzictwa kulturowego"?

W liście Dziekana, prof. Andreasa Pečara informującym prof. Roberta Trabę o nadaniu doktoratu honorowego czytamy:  "Wydział Humanistyczny I: Nauki społeczne i historyczne nauki o kulturze Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze decyzją Rady Wydziału, na wniosek Instytutu Historii, w dniu 19 kwietnia 2023 roku podjął decyzję o nadaniu Panu tytułu doktora honoris causa. Chciałbym pogratulować Panu w imieniu całego wydziału i złożyć moje szczere gratulacje. Honorujemy Pana za pracę nad metodologią i badaniami empirycznymi w zakresie transnarodowej historii wzajemnych oddziaływań [crossed history] oraz za osiągnięcia w krytycznym badaniu europejskich kultur i praktyk pamięci".

CfP: Nabór artykułów do numeru „Kłopotliwe dziedzictwo - konteksty, interpretacje, działania” przedłużony

2023-02-28

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do końca marca 2023. W związku z przedłużeniem terminu naboru tekstów, publikację numeru przewidujemy w 2024 roku.

Przedłużamy termin składania tekstów do numeru poświęconego wojnie w Ukrainie

2022-12-18

Redakcja „Kultury i Społeczeństwa” przedłuża termin składania tekstów do 31 stycznia 2023 r.

Zapraszamy autorów do udziału w numerze poświęconym tematom związanym z wojną, uchodźstwem i reakcjami społecznymi na nie oraz polityką społeczną, ludnościową, tożsamościową i pamięci prowadzoną zarówno przed 24 lutego 2022 r., jak i po tej dacie, przez państwa bezpośrednio zaangażowane w konflikt (Ukraina, Rosja, Białoruś), „przyfrontowe” (Polska, państwa bałtyckie, Mołdowa) oraz pozostałe państwa Europy.

Wyniki VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej

2022-10-21

Laureatką VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej została dr hab. Beata Szluz za książkę pt. "„Przez zamknięte okno ganku” Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografiach opiekunów rodzinnych”, opublikowaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2021 roku.

Przedłużamy nabór artykułów do numeru "Powojenne historie ludowe"

2022-05-04

Przypominamy, że czekamy na artykuły poświęcone powojennym historiom ludowym! Zapraszamy do składania tekstów do 31 maja 2022 r.

70 punktów za publikację w "Kulturze i Społeczeństwie"

2021-12-06

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki za publikację w "Kulturze i Społeczeństwie" przyznawanych jest 70 punktów. Zapraszamy Autorki i Autorów na łamy czasopisma!

Stały nabór tekstów

2021-05-13

Redakcja "Kultury i Społeczeństwa" uprzejmie przypomina, że kwartalnik prowadzi stały nabór oryginalnych tekstów i regularnie je publikuje. Od 2020 roku w zeszytach tematycznych obok tekstów poruszających określony temat przewodni publikujemy także artykuły i rozprawy nadsyłane przez autorów, a dotyczące innej problematyki.

40 punktów za publikacje w "Kulturze i Społeczeństwie"

2021-02-11

Miło nam poinformować, że zgodnie z nowym, rozszerzonym wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 roku czasopismo "Kultura i Społeczeństwo" uzyskało 40 punktów.