Call for papers „NOWE [?] ŚWIATY PANDEMII COVID-19 I PRZEOBRAŻENIA RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ
Pandemia Covid-19 oraz związane z nią ograniczenia i regulacje spowodowały czasowe zawieszenie sposobu funkcjonowania, do którego przywykliśmy. Lockdown wymusił zmiany w instytucjach ekonomicznych, oświatowych, kulturalnych, wywrócił do góry nogami nasze życie codzienne, zniweczył wiele planów oraz uniemożliwił realizację ogromnej liczby projektów i wydarzeń. Przyniósł też nowe możliwości - wielu osobom dał wytchnienie i możliwość zrobienia tego, na co nigdy nie mieli czasu. Ta swoista awaria naszego świata ze względu na rozległość i zaskakujący charakter budziła niepokój, pozbawiała elementarnego bezpieczeństwa, wywoływała wzmożoną refleksyjność i powszechne zastanawianie się nad tym, jakie przyniesie skutki, jak będzie wyglądał świat po jej zakończeniu.
Tego typu namysł w zasadzie od początku ogłoszenia pandemii podjęli również humaniści oraz badacze społeczeństwa . Chcąc udzielić im głosu, proponujemy poświęcenie jednego z najbliższych numerów naszego pisma problematyce pandemii Covid-19. Zamierzamy w nim opublikować artykuły, których autorzy spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądał nasz świat po pandemii. Nie oznacza to, iż oczekujemy wyłącznie tekstów futurologicznych, opartych na intuicjach, zwracamy się się również o artykuły badawcze, w których obecna jest jakaś forma prognozy dotyczącej tego, jak obecny kryzys przeobrazi światowy ład i lokalne porządki, życie publiczne i prywatne, gospodarkę i kulturę, oświatę i konsumpcję. Dlatego też proponujemy, by teksty dotyczyły takich kwestii, jak:
• Nowe systemy wartości, postawy i style życie po pandemii Covid-19
• Zdalność. Technologie komunikacyjne w świecie po globalnej pandemii koronawirusa
• Ofiary i wygrani lockdownu - nowe formy nierówności i relacji społecznych.
• Kultura po katastrofie - formy adaptacji świata kultury do sytuacji pandemii i ich skutki.
• Co ujawniła pandemia? Nowe przestrzeni widzialności.
• Ruchy społeczne po pandemii - strategie i formy działania.
• Dom jako miejsce pracy, edukacji i rozrywki - miniaturyzacja życia społecznego po pandemii.
• Nowe rytmy i przestrzenie życia społecznego. Jak pandemii przeobraziła czas i miejsce?
• Afekty po pandemii. Życie emocjonalne dotkniętych gwałtownym kryzysem społecznym.
• Zachowania zbiorowe po pandemii – nowe formy i nasilenie.
Termin nadsyłania prac: 31.10.2020.
Ocenie poddane zostaną teksty w języku polskim lub angielskim o objętości 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami), zaopatrzone w abstrakt (max. 1000 znaków) i słowa kluczowe w języku polskim i anngielskim oraz bibliografię końcową sporządzoną według zasad przyjętych w naszym czasopiśmie (zob. publikacje na stronie czasopisma).
Kontakt: kulturaispoleczenstwo@isppan.waw.pl