Informacje na temat konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VI

2022-06-02

Osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi konkursu zapraszamy na stronę Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Znajduje się tam ogłoszenie z zaproszeniem do udziału w Konkursie im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej i Regulamin VI Edycji Konkursu oraz załączniki niezbędne do dokonania zgłoszenia.

Przypominamy, że nagrodzona może być praca opublikowana w 2020 lub 2021 roku jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej. Pracę konkursową wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl do dnia 20 września 2022 r. do godz. 23:59:59, po zapoznaniu się z Regulaminem VI Edycji Konkursu.

Do udziału w VI Edycji Konkursu zapraszają: Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które jest inicjatorem Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.