Przemyślenia pod rozwagę, niekoniecznie do zastosowania. O dzisiejszej edukacji historycznej w Polsce


Abstrakt

For the teaching of history in schools to be effective, it must be useful for something – either in an intellectual sense (for a better understanding of the world) or in a practical sense (for various professions related to the humanities). The only purpose of teaching an “encyclopedia of facts” is that it is good to have a minimum of knowledge in every field. Teaching history to mark group identity is acceptable, as is any education in the field of national culture, provided it is not exclusive with regard to the heritage and achievements of others. As a history teacher, the author does not accept the teaching of history for the purpose of inculcating a sense of national pride. He would like the study of history to increase the intellectual abilities of students, and in effect, their wisdom.


Słowa kluczowe

historia; nauczanie historii; program szkolny; zdarzenie historyczne; zjawisko historyczne; funkcjonowanie historii w życiu; polityka historyczna

Machcewicz P., I Westerplatte, i Jedwabne, „Rzeczpospolita”, 9 sierpnia 2001.

Sienkiewicz B., Państwo teoretyczne, Arbitror, Warszawa [2018], s. 30–32.

Stomma L., Historyczne ogłupianie, „Polityka”, 29 maja – 4 czerwca 2019.

Szarek J., Badanie „polskich zbrodni” się opłaca, „Do Rzeczy” nr 17(320), 23 kwietnia 2019.

Świda-Ziemba H., Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy. 1930–1989, wybór i oprac. Dominik Czapigo, Ośrodek KARTA, Warszawa 2018 (z tekstu: Wzory i antywzory. Z Hanną Świdą-Ziembą rozmawiała Miłada Jędrysik, „Gazeta Wyborcza”, 7 czerwca 2010).

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-21


Kula, M. (2020). Przemyślenia pod rozwagę, niekoniecznie do zastosowania. O dzisiejszej edukacji historycznej w Polsce. Kultura I Społeczeństwo, 64(3), 121-141. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.3.7

Marcin Kula  j.m.kula@uw.edu.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2539-6895
Inne teksty tego samego autora