Uniwersytet i nie-inteligencka opowieść o PRL


Abstrakt

This review of Agata Zysiak’s 2016 book Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście [Points for Class Origin: Post-War Modernization and the University in a Working-Class City] offers a broad summary of the work and examines it as a general critique of Polish historiography on state socialism. Zysiak’s book opens a discussion on alternatives to national or intelligentsia-based narratives of the past by looking at the story of an unsuccessful experiment to construct a socialist university. However, the author of the review contends that this highly valuable book suffers from a lack of primary-source analysis and omits many post-war experiences.


Słowa kluczowe

PRL; modernizacja; demokratyzacja; egalitaryzm; awans społeczny; uniwersytet; komunizm; Łódź; inteligencja

Jarosz Dariusz, 2014, Post-1989 Historiography’s Distorted Image of the Relation between Authorities and Society in Poland during the Period from 1944 to 1989, „Revue d’études comparatives Est-Ouest”, t. 45, nr 2, s. 215–240.

Jarosz Dariusz, 2017, rec.: Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, „Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 78, s. 438–443.

Leder Andrzej, 2014, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Mrozik Agnieszka, 2014, Porządki (po)rewolucyjnej rzeczywistości. Konstruowanie historii lewicy we wspomnieniach polskich komunistek w latach sześćdziesiątych XX wieku, w: Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wołowiec, Tomasz Żukowski (red.), Rok 1966: PRL na zakręcie, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa.

Porter-Szűcs Brian, Exclusionary Egalitarianism and the New Cold War, „Slavic Review”, t. 76, nr S1, s. 81–97.

Stobiecki Ryszard, 2017, rec.: Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, „Dzieje Najnowsze”, t. 49, nr 4, s. 292–296.

Stola Dariusz, 2008, O dalszy rozwój badań nad socjalistycznymi praktykami społecznymi. Uwagi o stanie i możliwościach refleksji nad charakterem PRL, w: Krzysztof Brzechczyn (red.), Obrazy PRL: o konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, IPN, Poznań.

Stola Dariusz, 2012, Reżim komunistyczny w Polsce jako proces, w: Konrad Słowiński (red.), Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KUL, Lublin.

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-26


Szumski, J. (2018). Uniwersytet i nie-inteligencka opowieść o PRL. Kultura I Społeczeństwo, 62(1), 251-263. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.1.11

Jakub Szumski  jakub.szumski@uni-jena.de
Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie  Niemcy
https://orcid.org/0000-0002-6740-5622