Od przypadkowości do bezradności. Aktywność poznawcza internautów w sprawach publicznych


Abstrakt

In the article, the authors propose a typology of political knowledge from online learning activities and test its validity in an empirical qualitative study. The essence of their proposal is that meaningful study of the process of acquiring knowledge (rational analysis of factors modifying attitudes) must take into account both the perspective of the citizen (the demand for information) and an analysis of the publicly available knowledge (the supply of information). The authors distinguish three main methods of acquiring information: heuristic, reflective, and by-product learning. They note the importance of generational factors in shaping the cognitive activity of Internet users. There has been a gradual increase in the importance of source management, with simultaneous alienation and skepticism towards information obtained on the Internet. While the authors’ analysis is restricted to the Internet, their approach is not reductionist in that they consider the internet to be a medium for traditional media and its influence on civic attitudes.


Słowa kluczowe

heurystyka; procesy poznawcze; media społecznościowe; wiedza o polityce; postawy obywatelskie

Carroll Noel, 2011, Filozofia sztuki masowej, tłum. Mirosław Przylipiak, słowo / obraz terytoria, Gdańsk.

Castells Manuel, 2003, The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society , Oxford University Press, Oxford.

Crick Francis, 1997, Zdumiewająca Hipoteza. Czyli nauka w poszukiwaniu duszy, tłum. Barbara Chacińska-Abrahamowicz, Michał Abrahamowicz, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Dennett Daniel C., 2017, Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, tłum. Krystyna Bielecka, Marcin Miłkowski, Copernicus Center Press, Kraków.

Dukaj Jacek, 2019, Po piśmie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Faraon Montathar, Stenberg Georg, Kaipainen Mauri, 2014, Political Campaigning 2.0: The Influence of Online News and Social Networking Sites on Attitudes and Behavior, „Journal of Democracy”, t. 6(3), s. 231–247.

Forsyth Donerson R., 2009, Group Dynamics, Brooks/Cole, Pacific Grove, CA (5th ed.).

Garrett R. Kelly, 2017, The “Echo Chamber” Distraction: Disinformation Campaigns Are the Problem, Not Audience Fragmentation, „Journal of Applied Research in Memory and Cognition”, t. 6(4), s. 370–376.

Harari Noah Yuval, 2018, Homo Deus. Krótka historia jutra, tłum. Michał Romanek, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka, Cześnik Mikołaj, Kotnarowski Michał, Wenzel Michał, Żerkowska-Balas Marta, 2017, Co tam Panie w polityce? Struktura potocznej wiedzy politycznej Polaków, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 27–47.

Kahneman Daniel, 2012, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. Piotr Szymczak, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Kryszczuk Maciej Dominik, Green Brian, 2016, Diminishing Returns: The Decreasing Relevance of the Digital Divide in the Context of Occupational Differentiation , w: Kazimierz M. Słomczyński (red.), Dynamics of Social Structure. Poland’s Transformative Years 1988–2013, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Matuszewski Paweł, 2018, Cyberplemiona. Analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nelson Jacob L., Webster James G., 2017, The Myth of Partisan Selective Exposure: A Portrait of the Online Political News Audience, „Social Media and Society”, t. 3(3), s. 1–13.

Nickerson Raymond S., 1998, Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises, „Review of General Psychology”, t. 2(2), s. 175–220.

Orliński Wojciech, 2013, Internet. Czas się bać, Agora, Warszawa.

Pariser Eli, 2011, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, Penguin, New York.

Shah Dhavan V., Jaeho Cho, William P. Eveland, Nojin Kwak, 2005, Information and Expression in a Digital Age: Modeling Internet Effects on Civic Participation , „Communication Research”, t. 32(5), s. 531–565.

Sloterdijk Peter, 2014, Musisz życie swe odmienić: o antropotechnice, tłum. Jarosław Janiszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stanovich Keith E., West Richard F., 1999, Discrepancies between Normative and Descriptive Models of Decision Making and the Understanding Acceptance Principle, „Cognitive Psychology”, t. 38, s. 349–385.

Thaler Richard H., Sustein Cass R., 2017, Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, tłum. Justyna Grzegorczyk, Zysk i S-ka, Poznań.

Towner Terri L., Dulio David A., 2011, The Web 2.0 Election: Does the Online Medium Matter?, „Journal of Political Marketing”, t. 10(1–2), s. 165–188.

Utz Sonja, 2009. The (Potential) Benefi ts of Campaigning via Social Network Sites, „Journal of Computer-Mediated Communication”, t. 14(2), s. 221–243.

Wenzel Michał, Feliksiak Michał, 2012, Wpływ internetu na głosowanie w wyborach parlamentarnych 2011 roku, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 133–155.

Wenzel Michał, Żerkowska-Balas Marta, 2018, Reading, Writing and Political Competence, „Polish Sociological Review”, nr 2, s. 147–165.

Zaller John R., 1992, The Nature and Origins of Mass Opinion, Cambridge University Press, Cambridge.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-27


Wenzel, M., & Kryszczuk, M. (2019). Od przypadkowości do bezradności. Aktywność poznawcza internautów w sprawach publicznych. Kultura I Społeczeństwo, 63(3), 203-224. https://doi.org/10.35757/KiS.2019.63.3.10

Michał Wenzel  mwenzel@swps.edu.pl
Uniwersytet SWPS  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2998-4934
Maciej Kryszczuk 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8543-8145