Hipernowoczesność nowoczesnych biografii


Abstrakt

W artykule omawiany jest problem hipernowoczesności, który został podjęty w ramach projektu badawczego „Polacy w świecie późnego kapitalizmu”. Przedstawiono w nim biograficzne modele realizacji hipernowoczesności oraz strategie radzenia sobie z hipernowoczesną ideologią, to jest cyklotymiami, konwersjami, epizodami hipernowoczesności.


Słowa kluczowe

hipernowoczesność; hipernowoczesne epizody; cyklotymia; konwersje; biografia

Biały, Kamila. 2015. “Professional Biographies of Polish corporation workers in the late capitalist world.” Przegląd Socjologii Jakościowej 11(3): 46–67.

Boltanski, Luc, Eve Chiapello. 2005. The New Spirit of Capitalism. London–New York: Verso.

Haratyk, Karol, Kamila Biały. 2018. “Outline of the concept of order-generating dimensions: A Case of hypermodernity in Polish society of late capitalism.” Kultura i Społeczeństwo 4: 47–67.

Haratyk Karol, Kamila Biały, Marcin Gońda. 2017. “Biographical meanings of work: The case of a Polish freelancer.” Przegląd Socjologii Jakościowej 13(4): 136–159.

Rosa, Hartmut. 2016. Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin: Suhrkamp.


Opublikowane : 2019-12-27


Biały, K. (2019). Hipernowoczesność nowoczesnych biografii. Kultura I Społeczeństwo, 63(4), 17-33. https://doi.org/10.35757/KiS.2019.63.4.2

Kamila Biały 
Insitute of Sociology, University of Lodz  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4933-3570