„Studia Polityczne” to renomowany periodyk naukowy, w którym od 1992 roku, a więc już przeszło dwadzieścia pięć lat, publikowane są artykuły z szeroko rozumianych nauk o polityce, recenzje ważnych pozycji książkowych oraz dyskusje redakcyjne. Pismo jest miejscem swobodnego dyskursu polskiego środowiska politologicznego. Jest otwarte na wszystkie środowiska zajmujące się w Polsce naukami o polityce i zamieszcza na swych łamach teksty autorów z różnych ośrodków badawczych, w tym także zagranicznych. Na łamach „Studiów Politycznych” debiutowało już wielu cenionych autorów.
Od 2014 „Studia Polityczne” są kwartalnikiem, wydawcą jest Instytut Studiów Politycznych PAN.
Merytoryczną i ideową pieczę nad „Studiami Politycznymi” sprawuje Zespół Redakcyjny, w którym zasiadają znani przedstawiciele nauki. Wszystkie artykuły są recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny.

ISSN: 1230-3135 (Print) DOI: 10.35757


 
 


  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • ICI Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
20 (2019)