Sektor obywatelski i obywatelscy aktywiści w czasach „dobrej zmiany”. Dyskusje – napięcia – konflikty


Abstrakt

Changes that occurred in Poland between 2015 and 2019 have not spared the civil society, here understood broadly as NGOs, activist groups, independent academic organisations and minority communities. This paper is an attempt at reconstructing key ideological arguments that took place within it during that time, as well as their significance and effects on particular organisations both internally and in relation with other participants in the civil society. Also investigated are divisions that arose and their potential consequences in the future. The analysis is based on research by Magdalena Arczewska and Magdalena Dudkiewicz and published as Strategie czy przystosowanie? Sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce po 2015 [Strategies or Adaptation? The Situation of Non-governmental Organizations in Poland after 2015] (Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2019).


Arczewska M., Charycka B., Gumkowska M.: Kondycja organizacji równościowych, Raport z badań 2019, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2019.

Charycka B., Gumkowska M.: Kondycja organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2019, https://api.ngo.pl/media/get/108227

Charycka B.: Zmobilizowane przez trudności, https://publicystyka.ngo.pl/zmobilizowane-przez-trudnosci, ngo.pl, 3 kwietnia 2019.

Cypryańska M.: Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych. Raport z badania 2020, www.rpo.pl, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20z%20badania%20Marzena%20Cypryańska-Nezlek_0.pdf

Gliński P., Palska H.: Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, w: H. Domański, A. Rychard (red.): Elementy nowego ładu, Warszawa 1997, IFiS PAN, s. 365–366

Górska P.: Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak bardzo jesteśmy podzieleni? Warszawa, 2019 http://cbu.psychologia.pl/uploads/f_bulska/Polaryzacja%20polityczna%202.pdf

Kopińska G. (red.): XI Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji prowadzonej w okresie od 16 listopada 2017 do 15 maja 2018 roku, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2018, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/XI_Komunikat_OFL.pdf,

Kurczewski J.: Lokalne społeczeństwa obywatelskie, w: J. Kurczewski (red.): Lokalne społeczności obywatelskie, Warszawa 2003, Ośrodek badań społecznych ISNS UW;

Obacz P.: Podział społeczno-polityczny w Polsce – wymiar aksjologiczny. Istota, konsekwencje, prognozy, w: E. Starzyńska-Kościuszko (red.): Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017.

Pazderski F.: Organizacje obywatelskie w Polsce wobec wyzwań społeczno-politycznych i nowych trendów w ich rozwoju, w: Rafał Boguszewski (red.): Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018, ss.105-128.

Radkiewicz P.: Wzorce preferowanych wartości a wybory polityczne. O aksjologicznych przesłankach polaryzacji politycznej Polaków, w: A. Pytka, K. Maciąg (red.): Rozważania na temat kondycji polskiego społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2018, s. 34. http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/239/Rozwa%C5%BCania%20na%20temat%20kondycji%20polskiego%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa.pdf

Sawczuk T., Kampania prezydencka to strata czasu, w: Kultura Liberalna nr 8/2020 https://kulturaliberalna.pl/2020/03/02/sawczuk-w-poniedzialek-kampania-prezydencka-to-strata-czasu/

Sicińsk A.i: Społeczeństwo obywatelskie a polskie transformacje ustrojowe, w: E. Muszyńska, I. Pielak (red.): Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX ogólnopolskiego zjazdu socjologicznego PTS, Lublin 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 115

Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, PWN, Warszawa 2002, s. 465.

Źródła internetowe

https://fakty.ngo.pl/

www.funduszobywatelski.pl

https://koduj24.pl/maciej-czajkowski-media-publiczne-w-polsce-to-sa-media-rzadowe/

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/

https://www.kontrowersje.net/gorzej_ni_za_komuny_powiedzia_aktor_z_prl_u

https://kultura.dziennik.pl/news/artykuly/609380,dobra-zmiana-kultura-piotr-glinski.html

https://kultura.onet.pl/wiadomosci/spor-o-dyrektora-polin-ministerstwo-kultury-odpowiada-na-oswiadczenie-dariusza-stoli/9h33y8v

https://oko.press/to-muzeum-powinno-byc-duma-proces-pokazuje-jak-prawica-niszczyla-muzeum-ii-ws/

https://www.petycjeonline.com/list_socjologow_do_wicepremiera_glinskiego_w_sprawie_demokracji

https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2019-r

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1799838,1,prof-miziolek-niczym-tajfun-rujnuje-muzeum-narodowe.read

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1450531,uchwala-sadu-najwyzszego-spor-o-sady.html;

https://www.press.pl/tresc/43834,piotr-baltroczyk-nie-chce-wystepowac-w-tvp-rzadzonej-przez-jacka-kurskiego

https://publicystyka.ngo.pl/1-podatku-dla-opp-w-2018-r-to-jest-rekordowy-rok

https://repozytorium.ofop.eu/

https://tvn24.pl/polska/protesty-w-obronie-wolnych-sadow-demonstracje-w-polskich-miastach-ra994396-2608984;

https://www.tvp.info/46470541/demonstracja-poparcia-dla-reformy-sadownictwa-jako-spoleczenstwo-musimy-cos-zrobic

http://strony.wpia.uw.edu.pl/zarzadzeniauchwaly/files/2017/12/201712201444_0001.pdf

https://wyborcza.pl/7,75398,22476571,apel-do-andrzeja-dudy-o-zawetowanie-ustawy-o-ngo-sach-grozi.html

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-22


Dudkiewicz, M. (2020). Sektor obywatelski i obywatelscy aktywiści w czasach „dobrej zmiany”. Dyskusje – napięcia – konflikty. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 27, 251-271. https://doi.org/10.35757/CIV.2020.27.10

Magdalena Dudkiewicz  madud@gazeta.pl
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8505-0036

Doktor habilitowana z dziedziny socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu organizacji pozarządowych oraz realizacji projektu badawczego i animacji kultury w środowisku lokalnym. Badaczka organizacji pozarządowych. W latach 2005–2020 sekretarz redakcji kwartalnika „Trzeci Sektor”.