Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Ruszyła VIII Edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

06.05.2024

Nagrodzona zostanie praca o szczególnym znaczeniu dla kształtowania w Polsce debaty naukowej i publicznej o ubóstwie i wykluczeniu społecznym, wyróżniająca się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie „współczynnikiem humanistycznym” - zgodnie z podejściem wyłożonym w książce pod red. Elżbiety Tarkowskiej pt. “Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce”.

Informacje dotyczące zgłaszania prac do Konkursu:

Przed zgłoszeniem pracy do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem VIII Edycji Konkursu. Pracę konkursową wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl do dnia 20 września 2024 r. do godz. 23:59:59.

Formularz załącznika do Regulaminu należy wypełnić w zależności od:
  • załącznik nr 1, wypełnia autor/ka, gdy zgłasza samodzielnie pracę do Konkursu,
  • załącznik nr 2, wypełniają osoba zgłaszająca pracę do Konkursu i autor/ka pracy.
Termin ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród:

Laureat/ka Konkursu zostanie wyłoniony/a przez Kapitułę VIII Edycji Konkursu powołaną przez Organizatorów Konkursu. Wręczenie nagrody odbędzie się w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, przypadającego 17 października.