At the Crossroads of Modernity: Critical Anthropology in Contemporary Europe [Na rozdrożach nowoczesności: antropologia krytyczna we współczesnej Europie]


Abstrakt

W artykule zostają podjęte kwestie możliwości zaangażowania antropologicznego w polu politycznego ukonstytuowanym poprzez polityzację „różnicy” w europejskich projektach nowoczesnościa, a w tym kontekście zawłaszcza konflikty związane z płcią, seksualnością, rasą, narodowością/etnicznością czy przekonaniami religijnymi, których efektem są wizje zantagonizowanych politycznych Innych. Autorka odwołuje się do perspektywy autoetnograficznej i omawia własne praktyki  dyscyplinarne stosowane od połowy lat dziewięćdziesiątych do dziś, wskazując na ich dobre i złe strony. Najpierw zajmuje się ideą antropologii krytycznej jako elementem akademickich debat aktywistycznych w przestrzeniach studiów gender i queer. Następnie przygląda się stanowisku o charakterze bardziej akademickim, które sytuuje antropologię krytyczną w roli narzędzia służącego kreowaniu wyobrażeń lepszej przyszłości. Ostatecznie opowiada się za wizją antropologii krytycznej w centrum zainteresowań stawiającej sprawczość afektywną, dzięki której skonfliktowane frakcje mogą dostrzec podzielane doświadczenia i uczucia. Nie zakłada, że ten rodzaj zaangażowania krytycznego jest w stanie przynieść zmiany społeczne/polityczne o szerszym zasięgu, sądzi jednak, iż może on wnieść wkład w oswajanie Inności w mikroskali.


Słowa kluczowe

antropologia krytyczna; nowoczesność; Inność; zmiana społeczna/polityczna

Abu-Lughod, Lila. 1991. “Writing against Culture.” In: Richard G. Fox (ed.). Recapturing Anthropology: Working in the Present. Santa Fe: School of American Research Press.

Ahmed, Sarah. 2014. The Cultural Politics of Emotion: Second Edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Ammaturo, Francesca Romana. 2017. European Sexual Citizenship: Human Rights, Bodies and Identities. London: Palgrave Macmillan.

Appadurai, Arjun. 2013. The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition. London: Verso.

Baer, Monika. 2018a. “Social Activity of Women in the Dobrzeń Wielki Commune in Light of Anthropological Critique.” In: Petr Skalník (ed.). Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Baer, Monika. 2018b. “’No bo tym się żyło’: Podział gminy Dobrzeń Wielki w narracjach jej mieszkańców”. Prace Etnograficzne 46(4): 111–133 (DOI: 10.4467/22999558.PE.18.022.10165).

Baer, Monika. 2019. “Anthropology and Gender/Queer Studies in Contemporary Poland: A Personally Situated View.” In: Michał Buchowski (ed.). Twilight Zone Anthropology: A Voice from Poland, Herefordshire: Sean Kingston Publishing.

Baer, Monika. 2020a. “Europeanization on the Move: The LGBT/Q Activist Projects in Contemporary Poland.” Intersections: East European Journal of Society and Politics 6(3).

Baer, Monika. 2020b. „Antropologia krytyczna jako ustrojstwo: Subiektywne refleksje z autoetnograficzną mikrohistorią w tle.” In: Anna Brzezińska, Wojciech Dohnal (eds.). Myśli — pasje — działania: Sto lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Instytutu im. Oskara Kolberga.

Basiuk, Tomasz. 2012. „Coming out a queer: Kontekst amerykański, kontekst polski.” In: Monika Kłosowska, Mariusz Drozdowski, Agata Stasińska (eds.). Strategie queer: Od teorii do praktyki. Warszawa: Difin.

Buchowski, Michał. 2001. Rethinking Transformation. Poznań: Wydawnictwo Humaniora.

Buchowski, Michał. 2004. “European Integration and the Question of National Identity: Fear and Its Consequences.” The Polish Review 49(3): 891–901.

Červinková, Hana. 2012. “Feminist Theory, Anthropology and Engagement.” Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 1(16): 25–36.

Červinková, Hana. 2019. “Nauczanie i uczenie się antropologii w edukacji nauczycieli.” In: Hana Červinková (ed.). Antropologia i edukacja: Etnograficzne badania edukacyjne w tradycji amerykańskiej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Delanty, Gerard. 2013. Formations of European Modernity: A Historical and Political Sociology of Europe. London: Palgrave Macmillan.

Dybska, Aneta. 2016. Regeneration, Citizenship, and Justice in the American City since the 1970s. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Dzenovska, Dace, Nicholas De Genova. 2018. “Introduction: Desire for the Political in the Aftermath of the Cold War.” Focaal-Journal of Global and Historical Anthropology 80: 1–15 (DOI: 10.3167/fcl.2018.800101).

Ellis, Carolyn, Tony E. Adams, Arthur P. Bochner. 2011. “Autoethnography: An Overview.” Forum: Qualitative Social Research 12(1), art. 10 (DOI: 10.17169/fqs-12.1.1589).

Fabian, Johannes. 2000. “Dilemmas of Critical Anthropology.” In: Johannes Fabian. Time and the Work of Anthropology: Critical Essays 1971–1991. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.

Farris, Sarah. 2017. In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonationalism. Durham: Duke University Press.

Fassin, Éric. 2010. “Identities and Transnational Intimacies: Sexual Democracy and the Politics of Immigration in Europe.” Public Culture 22(3): 507–529 (DOI: 10.1215/08992363-2010-007).

Fortun, Kim. 2012. “Ethnography in Late Industrialism.” Cultural Anthropology 27(3): 446–464 (DOI: 10.1111/j.1548-1360.2012.01153.x).

Goodale, Mark. 2017. Anthropology and Law: A Critical Introduction. New York: New York University Press.

Grabowska, Magdalena. 2009. “Pomiędzy Wschodem i Zachodem: Problem tożsamości polskiego feminizmu w kontekście współczesnych debat.” In: Bogusława Budrowska (ed.). Kobiety, feminizm, demokracja. Warszawa: IFiS PAN.

Graham, Mark. 2009. “LGBT Rights in the European Union: A Queer Affair?” In: Ellen Lewin, William L. Leap (eds.). Out in Public: Reinventing Lesbian/Gay Anthropology in a Globalizing World. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Hage, Ghassan. 2012. “Critical Anthropological Thought and the Radical Political Imaginary Today.” Critique of Anthropology 32(3): 285–308 (DOI: 10.1177/0308275X12449105).

Hertzog, Esther. 2019. Ibtisam and Myself: A Story of Love and Cooperation on the Background of Implicit Hostility, paper presented at the IUAES Inter-Congress “World Solidarities”, 27–31 August, Poznań.

Höhne, Marek Sancho. 2019, Solidarity and Difference in Current Trans* Communities, paper presented at the IUAES Inter-Congress “World Solidarities”, 27–31 August, Poznań.

Höhne, Marek Sancho, Clara Woopen. 2018. “Lola für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern — geschlechterreflektierte Arbeit für eine demokratische Kultur.” Newsletter für Engagement und Partizipation in Deutschland 23: 1–4.

Husakouskaya, Nadzeya. 2019. “Geopolitical Transition of the European Body in Ukraine.” Anthropological Journal of European Cultures 28(1): 79–83 (DOI: 10.3167/ajec.2019.280110).

Keinz, Anika, Paweł Lewicki. 2019. “Who Embodies Europe? Explorations into the Construction of European Bodies.” Anthropological Journal of European Cultures 28(1): 7–24 (DOI: 10.3167/ajec.2019.280104).

Korolczuk, Elżbieta, Agnieszka Graff. 2018. “Gender as ‘Ebola from Brussels’: The Anti-colonial Frame and the Rise of Illiberal Populism.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 43(4): 797–821 (DOI: 10.1086/696691).

Lutz, Catherine. 2017. “What Matters.” Cultural Anthropology 32(3): 181–191 (DOI: 10.14506/ca32.2.02).

Massad, Joseph A. 2007. Desiring Arabs. Chicago: The University of Chicago Press.

Marcus, George E. 2007. “Collaborative Imaginaries.” Taiwan Journal of Anthropology 5(1): 1–17.

Marcus, George E., Michael M. J. Fischer, 1999, Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences: Second Edition. Chicago: The University of Chicago Press.

Mouffe, Chantal. 2005. On the Political: Thinking in Action. London: Routledge.

Mutman, Mahmut. 2006. “Writing Culture: Postmodernism and Ethnography.” Anthropological Theory 6(2): 153–178 (DOI: 10.1177/1463499606065033).

Ortner, Sherry B. 1984. “Theory in Anthropology since the Sixties.” Comparative Studies in Society and History 26(1): 126–166 (DOI: 10.1017/s0010417500010811).

Ortner, Sherry B. 2016. “Dark Anthropology and Its Others: Theory since the Eighties.” HAU: Journal of Ethnographic Theory 6(1) (DOI: 10.14318/hau6.1.004).

Owczarzak, Jill. 2009. “Introduction: Postcolonial Studies and Postsocialism in Eastern Europe.” Focaal-European Journal of Anthropology 53: 3–19 (DOI: 10.3167/fcl.2009.5301010).

Puar, Jasbir. 2007. Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham: Duke University Press.

Puar, Jasbir. 2013. “Rethinking Homonationalism.” International Journal of Middle East Studies 45(2): 336–339 (DOI:10.1017/S002074381300007X).

Rabinow, Paul. 2003. Anthropos Today: Reflections on Modern Equipment. Princeton: Princeton University Press.

Rabinow, Paul, George E. Marcus, James D. Faubion, Tobias Rees. 2008. Designs for an Anthropology of the Contemporary. Durham: Duke University Press.

Rawłuszko, Marta. 2019. “And If the Opponents of Gender Ideology Are Right? Gender Politics, Europeanization, and the Democratic Deficit.” Politics and Gender (DOI: 10.1017/S1743923X19000576).

Renkin, Hadley Z. 2015. “Perverse Frictions: Pride, Dignity, and the Budapest LGBT March.” Ethnos: Journal of Anthropology 80(3): 409–432 (DOI: 10.1080/00141844.2013.879197).

Rosaldo, Renato. 1994. “Cultural Citizenship in San Jose, California.” PoLAR: Political and Legal Anthropology Review 17(2): 57–64 (DOI: 10.1525/pol.1994.17.2.57).

Sroczyński, Grzegorz, Tomasz Terlikowski. 2019. “PiS to nie są konserwatyści. Grają rolę obyczajowej prawicy, ale grzeje ich tylko władza” (http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25172442,terlikowski-pis-to-nie-sa-konserwatysci-graja-role-obyczajowej.html [09.09.2019]).

Svašek, Maruška. 2008. “Introduction: Postsocialism and the Politics of Emotions.” In: Maruška Svašek (ed.). Postsocialism: Politics and Emotions in Central and Eastern Europe. New York: Berghahn Books.

Valentine, David. 2003.“’The Calculus of Pain’: Violence, Anthropological Ethics, and the Category Transgender.” Ethnos: Journal of Anthropology 68(1): 27–48 (DOI: 10.1080/0014184032000060353).

Verloo, Mieke, David Paternotte. 2018. “The Feminist Project under Threat in Europe.” Politics and Governance 6(3): 1–5 (DOI: 10.17645/pag.v6i3.1736).

Wilson, Richard A. 2007. “Conclusion: Tyrannosaurus Lex: The Anthropology of Human Rights and Transnational Law.” In: Mark Goodale. Sally E. Merry (eds.). The Practice of Human Rights: Tracking Law Between the Global and the Local. Cambridge: Cambridge University Press.


Opublikowane : 2020-06-25


Baer, M. (2020). At the Crossroads of Modernity: Critical Anthropology in Contemporary Europe [Na rozdrożach nowoczesności: antropologia krytyczna we współczesnej Europie]. Kultura I Społeczeństwo, 64(2), 51-70. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.2.4

Monika Baer  monika.baer@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2415-1060