Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 61 Nr 4 (2017): WYMIARY POLITYCZNOŚCI

Artykuły i rozprawy

Minimalizm — między epizodem a trwaniem

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2017.61.4.5
Przesłane: 28 kwietnia 2021
Opublikowane: 10.10.2017

Abstrakt

This article discusses minimalism and slow life as examples of anti-consumer-oriented social practices. The author presents the assumptions of minimalism and slow life (their similarities and differences), compares minimalism with the idea of voluntary simplicity (comparing mainly their systems of values), describes minimalism as a project of the self, and distinguishes a few variants—radical, economic, and luxury minimalism. The analysis is based on minimalist literature.

Bibliografia

 1. Alexander Samuel, 2011, The Voluntary Simplicity Movement: Reimagining the Good Life beyond Consumer Culture, „The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability”, nr 7, s. 4–21.
 2. Baudrillard Jean, 2006, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, tłum. Sławomir Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 3. Bauman Zygmunt, 2009, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Becker Joshua, 2017, Im mniej, tym więcej. Dzięki minimalizmowi masz wszystko, czego potrzebujesz, Znak, Kraków.
 5. Bywalec Czesław, Rudnicki Leszek, 2002, Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Dopierała Renata, 2015, Między konwersacją a konsultacją. O zapośredniczonych komputerowo praktykach zmiany Ja, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 2.
 7. Duda Aneta, 2013, Strategie oporu konsumenckiego — dezercja z rynku czy współpraca, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
 8. Elgin Duane, 2010 [1981], Voluntary Simplicity: Toward a Way of Life That Is Outwardly Simple, Inwardly Rich, Harper, New York.
 9. Elgin Duane, Arnold Mitchell, 1977, Voluntary Simplicity, „The Co-Evolution Qarterly” (Summer), s. 4–19.
 10. Etzioni Amitai, 1998, Voluntary Simplicity: Characterization, Select, Psychological Implications and Social Consequences, „Journal of Economic Psychology”, nr 19, s. 619–643.
 11. Frank Robert H., 2008, Jak nie kupować szczęścia, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Znak, Kraków, s. 318–333.
 12. Fromm Erich, 1995, Mieć czy być?, tłum. Jan Karłowski, Rebis, Poznań.
 13. Giddens Anthony, 2001, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w późnej nowoczesności, tłum. Alina Sulżycka, PWN, Warszawa.
 14. Gregg Richard, 1977 [1936], The Value of Voluntary Simplicity, „The Co-Evolution Quarterly” (Summer).
 15. Górnik-Durose Małgorzata, 2002, Psychologiczne aspekty posiadania — między instrumentalnością a spo- łeczną użytecznością dóbr materialnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 16. Heath Joseph, Potter Andrew, 2010, Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa.
 17. Horkheimer Max, Adorno Theodor, 1994, Dialektyka Oświecenia, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 18. Inglehart Ronald, 1990, Culture Shift in Advanced Industrial Societies, Princeton University Press, New York.
 19. Inglehart Ronald, 1997, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, New York.
 20. Inglehart Roland, Welzel Christian, 2007, Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge University Press, Cambridge.
 21. Jacyno Małgorzata, 2007, Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Jay Francine, 2016, Minimalizm daje radość, tłum. Katarzyna Lipnicka-Kołtuniak, Muza, Warszawa.
 23. Kasperek Andrzej, 2013, Antykonsumpcjonistyczna duchowość w czasach kryzysu, czyli Leo Babauty pochwała minimalizmu, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2.
 24. Kasperek Andrzej, 2014a, Minimalistów poszukiwania wewnętrznego spokoju, „Fragile”, nr 3–4.
 25. Kasperek Andrzej, 2014b, Wyrażanie sprzeciwu poprzez duchowość. Przypadek minimalizmu, „Stan Rzeczy”, nr 2.
 26. Kasperek Andrzej, 2015, Dobrowolna prostota jako przykład implicite religion, „Uniwersyteckie Czasopismo Akademickie” nr 4.
 27. Kasperek Andrzej, 2016, Minimalistyczna duchowość jako przykład antykonsumpcjonistycznej duchowości. Perspektywa socjologiczna, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 4.
 28. Kędzierska Katarzyna, 2016, Chcieć mniej. Minimalizm w praktyce, Znak Litera Nova, Kraków.
 29. Konopek Natalia, 2017, Miej umiar. 52 kroki do życia po swojemu, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała.
 30. Krajewski Marek, 1997, Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 31. Krajewski Marek, 2004, Kultury alternatywne i konsumpcja, „Kultura Współczesna”, nr 3.
 32. Krajewski Marek, 2008, Ludzie i przedmioty — relacje i motywy przewodnie, w: J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Instytut Filozofii Uniwersytetu
 33. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 34. Kramarczyk Justyna, 2015, Mieć czy być? Minimalizm jako przykład świadomej konsumpcji w świetle badań własnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 414, s. 270–285.
 35. Marcuse Herbert, 1991, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, tłum. zbiorowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 36. Marody Mirosława, 2015, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Scholar, Warszawa.
 37. Mika Bartosz, 2014, Prosumpcja — niedoszła rewolucja, w: Piotr Siuda, Tomasz Żaglewski (red.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 38. Mularczyk-Meyer Anna, 2014, Minimalizm po polsku, czyli jak uczynić życie prostszym, Black Publishing, Wołowiec.
 39. Mularczyk-Meyer Anna, 2015, Minimalizm dla zaawansowanych, Black Publishing, Wołowiec.
 40. Ritzer George, 2001, Magiczny świat konsumpcji, tłum. Ludwik Stawowy, Muza, Warszawa.
 41. Sasaki Fumio, 2017, Pożegnanie z nadmiarem. Minimalizm japoński, tłum. Grzegorz Kulesza, Wydawnictwo Burda NG, Polska.
 42. Skowrońska Marta, 2013, Minimalizm i chomikowanie: jak radzić sobie z nadmiarem przedmiotów?, „Kultura Współczesna”, nr 1.
 43. Shi David, 1985, The Simple Life: Plain Living and High Thinking in American Culture, Oxford University Press, Oxford–New York.
 44. Toffler Alvin, 1997, Trzecia fala, tłum. Ewa Woydyłło, PIW, Warszawa.
 45. Wallman James, 2017, Rzeczozmęczenie. Jak żyć pełniej, posiadając mniej, tłum. Katarzyna Dudzik, Insignis Media, Kraków.
 46. Weber Max, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.