Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 50 Nr 1-2 (2006): Więzi i uczucia

Artykuły i rozprawy

Społeczne wyobrażenia prywatności

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2006.50.1-2.14
Przesłane: 4 stycznia 2024
Opublikowane: 30.03.2006

Abstrakt

In the paper author considers social representations of privacy based on empirical research — The Unfinished Sentences Test. The main goals of the text are to begin defining such terms as: private life and private sphere, and to discuss functions of privacy, how it is experienced and its role in individual and social life. It also deals with the threats to privacy in contemporary societies.

Bibliografia

 1. Beck Ulrich, 2002, Społeczeństwo ryzyka, tłum. Stanisław Cieśla, Scholar, Warszawa.
 2. Bieńko Mariola, 2006, Nieznośna lekkość więzi w sferze bliskich kontaktów międzyludzkich, „Societas/Communitas” nr 1.
 3. Braciak Joanna, 2004, Prawo do prywatności, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 4. Duby Georges, 2005, Przedmowa, w: Historia życia prywatnego, t. 1: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, tłum. Krystyna Arustowicz, Maria Rostworowska, Ossolineum, Wrocław.
 5. Eliade Mircea, 1996, Sacrum i profanum. O istocie religijności, tłum. Robert Reszke, KR, Warszawa.
 6. Giddens Anthony, 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. Alina Szulżycka, PWN, Warszawa.
 7. Hall Edward T., 2003, Ukryty wymiar, tłum. Teresa Hołówka, Muza, Warszawa.
 8. Hałas Elżbieta, 2001, Intymne wartości domu, w: Elżbieta Hałas, Symbole w interakcji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 9. Jędruszczak Katarzyna, 2005, Miejsce potrzeby prywatności pośród innych potrzeb składających się na autodefinicje jednostki, „Roczniki Psychologiczne”, nr 2.
 10. Kateb George, 2002, Poznawani i obserwowani, „Res Publica Nowa”, nr 2.
 11. Margulis Stephen, 2003, On the Status and Contribution of Westin’s and Altman’s Theory of Privacy, „Journal of Social Issues”, t. 59, nr 2.
 12. Maslow Abraham, 1986, W stronę psychologii istnienia, tłum. Irena Wyrzykowska, PAX, Warszawa.
 13. Motyka Krzysztof (red.), 2001, Prawo do prywatności. Aspekty prawne i psychologiczne, Morpol, Lublin.
 14. Newell Patricia, 1995, Perspectives on Privacy, „Journal of Environmental Psychology”, t. 15.
 15. Spieralska Beata, 2004, Dach nad Głową. Pojęcie „domu” w językach indoeuropejskich, „Konteksty”, nr 1–2.
 16. Strelau Jan (red.), 2002, Psychologia, t. 2: Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 17. Tuan Yi-Fu, 1987, Przestrzeń i miejsce, tłum. Agnieszka Morawińska, PIW, Warszawa.
 18. Westin Alan, 2003, Social and Political Dimensions of Privacy, „Journal of Social Issues”, t. 59, nr 2.
 19. Zaleski Zbigniew, 2001, Prawo do prywatności. Aspekty psychologiczne, w: Krzysztof Motyka (red.), Prawo do prywatności. Aspekty prawne i psychologiczne, Morpol, Lublin.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.