„Kultura i Społeczeństwo” to kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk nieprzerwanie od 1957 roku. Obecnie współwydawcami są Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. Czasopismo zapisało się w historii nauk społecznych w Polsce w dużej mierze za sprawą jego redaktorów naczelnych, wybitnych uczonych o renomie międzynarodowej, przede wszystkim Józefa Chałasińskiego (1957‐1959 i 1967‐1979), Stefana Żółkiewskiego (1960‐1966), Antoniny Kłoskowskiej (1983‐2001) oraz Elżbiety Tarkowskiej (2001‐2016). 
Obecny zespół redakcyjny stara się kontynuować przez lata ukształtowany multidyscyplinarny profil tematyczny pisma. Publikujemy teoretyczne i empiryczne artykuły z zakresu socjologii, antropologii społeczno-kulturowej, myśli społecznej, nauk o kulturze.

Wszystkie teksty publikowane w „Kulturze i Społeczeństwie” są dostępne w wersji elektronicznej na zasadzie open access, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub wykorzystywać je w jakikolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Wszystkie artykuły w czasopiśmie są udostępniane na licencji niewyłącznej Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo nie pobiera opłat za zgłoszenie ani publikowanie tekstów. 

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Instytutowi Studiów Politycznych PAN niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji.

Wysłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że artykuł nie był publikowany ani zgłaszany do publikacji w żadnym innym czasopiśmie oraz nie zostały naruszone prawa autorskie innych osób ani podmiotów.

Wszystkie nadsyłane prace są weryfikowane przez redakcję w programie Crossref Similarity Check (iThenticate) w celu zapobiegania publikacji plagiatów i autoplagiatów.

ISSN: 0023-5172 (Print) ISSN: 2300-195X (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

CfP Socjologia grup wrażliwych. Wokół pojęcia „vulnerability”

2024-03-28

Zapraszamy badaczki i badaczy do składania artykułów do numeru specjalnego naszego czasopisma poświęconego koncepcji vulnerability (podatności na dyskryminację i zagrożenia).  To pojęcie zyskuje coraz większą popularność w badaniach społecznych, ale jest wieloznaczne, używane niejednolicie i rozmaicie interpretowane. Tym ważniejsze staje się określenie znaczenia tego terminu w naukach socjologicznych i pokrewnych dyscyplinach.

CfP Studia nad dzieciństwem: styki, przenikania, wiązania

2024-03-20

W numerze skupimy się na praktycznych aspektach badań nad dzieciństwem, zwracając uwagę na renegocjację ról badacza i badanego, wyzwania etyczne, oraz sposób, w jaki badaczki i badacze odnoszą się do perspektywy dziecięcej. Proponujemy eksplorację różnorodnych sfery obecności dzieci i przestrzeni wytwarzania wiedzy o dzieciństwie, jako fenomenie społecznym oraz analizę interakcji między studiami nad dzieciństwem a innymi dziedzinami. Na zgłoszenia artykułów czekamy do końca czerwca!

CfP Troska o dobrostan: znaczenia, strategie i konteksty

2024-01-18

Zapraszamy do składania tekstów do kolejnego numeru naszego czasopisma, gdzie skupimy się na refleksji nad pojęciem dobrostanu. Termin składania artykułów upływa 15 kwietnia 2024 r. Szczegóły dotyczące nadsyłania i wymogów edytorskich można znaleźć na stronie czasopisma: http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/.

Konkurs o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej rozstrzygnięty!

2023-10-23

W VII edycji Konkursu nagrodę za „wyróżniającą się autorską pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego” otrzymała Agnieszka Witkowska-Krych za książkę pt. „Dziecko wobec zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w Getcie Warszawskim”, opublikowaną w 2022 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym.

CfP "Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej"

2023-09-18

W planowanym numerze „Kultury i Społeczeństwa” chcemy podjąć tematykę związaną z przemianami władzy symbolicznej i zmianami jej dysponentów.  Teksty prosimy składać do 15 stycznia 2024 r.  

Przypominamy o konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej!

2023-09-12

Na zgłoszenia czekamy do 22 września! Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2021 lub 2022 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej. Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego https://tiny.pl/cqxf6  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • ICI Journals Master List
  • Crossref Meta Search
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

h5Index
6

MNISW
70 (2021)